1

Hình Ảnh Sinh Hoạt-năm


Lượt xem: 634

 2018

Tất Niên Gây Quỹ 3/2/2018/ Year-end Fundrasing Feb 3, 2018

   

 2017

Cơm Chay Gây Quỹ / Fund Raising Veggie Diner March 25, 2017

 


Bồ Tát Đạo/ Bodhisattva May 2017

 

Khai Giảng/ Open House June 4, 2017

 
Picnic- July 22, 2017  

Thi Huấn Luyện Viên/ITC Certification -Aug 2017

 

 

WPG 2017

Portes de l'Espoir

   

 2016

 

Năm Mới/New Year Feb 2016

Sushi/ Veggie Cooking Apr 9, 2016

Di Đà Sám/Amitabha Repentance Apr 2, 2016


Thiền/ Meditation Apr 2016

Di Đà Sám/ Amitabha Repentance June 2016

Picnic Aug 2016


Nấu Ăn Chay/ Veggie Cooking Sept 17, 2016
   

 

2015

Chào Mừng Năm Mới/ New Year celebration Jan 31, 2015

Di Đà Sám/ Amitahba Repentance April 25, 2015

Di Da Sam / Amitabha Repentence Sept 5, 2015

 

2014

Chào Mừng Năm Mới / New Year Celebration 2014

Fund Raising Piano recital March 29, 2014

Di Đà Sam/ Amitabha Repentance April 26, 2014

Picnic summer 2014

Training Sept 2014

 

2013

Chào Mừng Năm Mới/ New Year celebration Jan 19, 2013

Cơm Chay Gây quỹ /Fund Raising Veggie Diner March 23, 2013

Quan Âm Sám/ Kuan Yin Repentance May 25, 2013

Picnic Summer August 24, 2013 - 98

Quan Âm Sám/ Kuan Yin Repentance Oct 5, 2013

 

 

2012

Địa Tạng Sám/Tripitaka Repentance May 19, 2012

Open house - St Laurent June 2, 2011

 

2011

Quán Âm Sám/ Kuan Yin Repentance May 25, 2011

Piano concert - Oct 2, 2011

Cơm Chay Gây Quỹ / Fund Raising veggie diner - Oct 15, 2011

Địa Tạng Sám/ Tripitaka Repentance 2011

   

 

2010

Picnic summer 2010

   

 

En Construction...