1

Thiền

Lượt xem: 1666

Tọa thiền (ngồi thiền) :

- phát triển năng lượng hướng thượng và tâm thức nội tại
- huấn luyện khả năng xả bỏ tâm truy đuổi
- khai mở sự nhận tri chân tâm
- từ trong sự thanh tịnh của tâm hồn, sự im lặng của tâm thức (xả bỏ vọng tâm, thành kiến) nhìn ra, đạt được cái nhìn xuyên suốt, thấy 'như thị' tất cả mọi chuyện.

Đây là con đường xuất tục, đưa ta ra khỏi trần tục.

Kỹ năng cần phát triển:
Sự thư giãn, bất động của thân thể, mức độ chuyên chú và giác tri.

Sống thiền: sau khi tọa thiền, ta phải đứng dậy, tiếp tục cuộc sống với tha nhân.
Ta cần kết hợp việc tọa thiền và sinh hoạt hàng ngày sao cho chúng hài hòa. Tọa thiền và sống thiền hổ trợ và phản ảnh lẫn nhau.

Sống thiền là:

- Sống với ý tưởng muốn tiến hóa, cải thiện.
- Sống với lý tưởng sống vị tha, rồi thực hiện ý tưởng ấy bằng cách cảm thông và thông cảm với tha nhân, đem tới cho mọi người an vui, ấm áp, quan hoài, và tự tại cho cả mình và người.
Đây là con đường nhập thế, đi vào trần gian, gần gũi với chúng sinh.

Đức tính cần phát triển:
Sự thông cảm và cảm thông với tha nhân; tình thương, lòng tha thứ, bao dung, lợi tha.


Xin các bác bấm nghe thêm về thiền

Thiền: đoạn khách trần phiền não

 

 

Thiền Dưỡng Sinh Tâm Linh

 

Thiền
http://radiokhaitam.com/main/index.php/thi-n/619-kt8-thi-n-2
http://radiokhaitam.com/main/index.php/thi-n/620-kt9-thi-n-3
http://radiokhaitam.com/main/index.php/thi-n/621-kt10-thi-n-4

Thiền và Con Tim
http://radiokhaitam.com/main/index.php/thi-n/650-kt56-thi-n-va-con-tim1
http://radiokhaitam.com/main/index.php/thi-n/651-kt57-thi-n-va-con-tim-2

Thiền và Não Bộ
http://radiokhaitam.com/main/index.php/thi-n/652-kt58-thi-n-va-nao-b-1
http://radiokhaitam.com/main/index.php/thi-n/653-kt59-thi-n-va-nao-b-2