1

THÔNG TIN MỚI

Sinh Hoạt Sắp Tới

Lượt xem: 294

Pháp Hội Di Đà

Hàng năm, Hội Từ Bi Phụng Sự tổ chức Pháp Hội Di Đà nhằm đem lại cho người Việt một nơi tu tập, sống được những giây phút an lạc, hướng lòng mình đến với tha nhân. Năm nay , Pháp Hội Di Đà với Mạn Đà La chủ đề "Lành Trị, Hồi hướng cứu khổ cứu nạn sẽ được tổ chức vào ngày 8, 9 và 10 tháng 12 , tại Anaheim , California

Mọi chi tiết về Pháp Hội Di Đà xin liên lạc với Liên : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.